ما قدری تغییرات داریم و این قالب سایت هم جدید بوده و از اسفند ماه چند روز قبل عید :) جایگزین قالب قبلی شده، امیدواریم خیلی زود تمامی صفحات سایت تکمیل بشه تا قادر به دیدن نمونه کار طراحی سایت در همین صفحه باشید، قول آخر فروردین رو می تونیم بدیم :)